een korte uitleg

Ik kan me voorstellen dat de term Klein Kijken niet direct bij iedereen tot de verbeelding spreekt. En omdat juist deze term de basis is voor mijn bedrijf en werkwijze start ik met een kleine uitleg.

Klein Kijken staat voor mij voor het kijken naar de dingen die wél goed gaan, hoe klein ook. Het oogcontact tussen een leerkracht en leerling, de non-verbale communicatie tussen de begeleider en de leerkracht. Voor de één wellicht een detail, voor mij een aanknopingspunt om vanuit daar te beginnen. Ik maak graag groter wat goed gaat, omdat ik ervan overtuigd ben dat je vanuit die positieve benadering ook lastige zaken makkelijker kunt maken.

Ik geloof er stellig in dat deze benadering ervoor zorgt dat leraren, intern begeleiders en leidinggevenden (weer) geloven in hun eigen competenties. Door in te zoomen op de vaardigheden die zij al beheersen, maar ook aan te geven welke vaardigheden nog verbeterd kunnen worden. We staan vooral ook stil bij de successen, hoe groot of klein ook, die in dit traject geboekt worden. Dat is voor mij Klein Kijken.

Natuurlijk is de interventie van Klein Kijken altijd slechts tijdelijk, de beweging die het binnen de school of onderwijsinstelling in gang zet is echter blijvend. Een absolute voorwaarde om van het traject een succes te maken is dan ook de samenwerking met de directie, de intern begeleiders en de leerkrachten. Alleen door samen te staan achter en te geloven in deze verandering, zetten we echt iets in gang.