iedere opdracht is anders

Laat ik beginnen met te zeggen dat de wijze waarop ik een opdracht uitvoer, altijd net iets anders is. Om het simpele gegeven dat iedere school en iedere casus anders is en ik graag samen kijk naar wat het beste past bij ieder begeleidingstraject.

Typisch Ilse

Natuurlijk is er een aantal kernwaarden die, ongeacht het type opdracht, mijn werkwijze typeert. Ten eerste kwaliteit. Ik ben kritisch. Op mezelf, het werk dat ik lever en op de mensen met wie ik werk. Omdat ik er zeker van wil zijn dat we met elkaar het beste resultaat bereiken. En dat laatste sluit meteen aan op mijn tweede kernwaarde: samenwerken. Omdat ik ervan overtuigd ben dat we alleen door het echt samen te doen dat mooie resultaat kunnen bereiken. Tot slot sta ik garant voor een dosis creativiteit. Zaken net iets anders bekijken en benaderen dan dat anderen dat doen. Even buiten de gebaande paden, door het gebruik van vernieuwende werkmethodes. Wel zo inspirerend toch?

Laten we het van de positieve kant bekijken

In alles wat ik doe en wat we met elkaar gaan doen, is een positieve benadering het uitgangspunt. Niet met mijn vinger wijzen naar wat niet zo goed gaat, maar uitzoomen en voortborduren op wat wel goed gaat. Een handelingsgerichte aanpak toegespitst op de situatie die voor dit kind, op jouw school, met deze leerkracht, in deze klas en met deze ouders geldt. Ik neem mijn werk en de mensen met wie ik werk uiterst serieus, maar tijdens het werk lach ik graag. We zijn immers aan iets moois aan het werk met elkaar.

Maar wat doe je dan precies?

Ik begeleid intern begeleiders, gedragsspecialisten, leerkrachten en teams op pedagogische en didactische aanpak. Ik werk aan de eigen doelen van de leerkracht en zorg voor een veilig pedagogisch klimaat om tot leren te komen. Een goede organisatie van de les zorgt vervolgens voor ruimte om didactisch te kunnen groeien.